II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Jubileusz 100 – lecia

Jubileusz 100 – lecia

22 listopada 2019 r. to wyjątkowa data dla całej społeczności szkolnej II LO, to 100 rocznica powstania naszej szkoły oraz 20 rocznica przywrócenia imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 wraz ze Szkołą Podstawową Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. Jest szkołą z chlubną historią i bogatą tradycją, którą znamy i kultywujemy.

II LO swoje początki wiąże z utworzonym w 1915 roku Polskim Gimnazjum Realnym, którego siedziba mieściła się w budynku przy ulicy Warszawskiej 63. Jednak to dwudziesty drugi listopada 1919 roku jest kluczową datą w dziejach szkoły. Wtedy to upaństwowionemu Gimnazjum Żeńskiemu, mieszczącemu się przy ulicy Mickiewicza 1, nadano imię księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Sławę niepospolitej administratorki, reformatorki, mecenaski nauki i sztuki zyskała w drugiej połowie XVIII wieku wojewodzina bracławska, księżna Anna Jabłonowska, kobieta wielkiej duszy i serca wrażliwego na niedolę ludzką. Rozgłos i uznanie zdobyła już u współczesnych sobie Polaków, a jej pionierska działalność wzbudza po dzień dzisiejszy zainteresowanie i szczery podziw potomnych.

Zawiłości historii sprawiły, że po II wojnie światowej szkoła utraciła pierwotne imię, zmieniła siedzibę i stała się szkołą koedukacyjną, a budynek przy ul Narewskiej 11 został oddany do użytku w roku 1971. Z biegiem lat powrócono do misji, która przyświecała jej założycielom i 22 listopada 1999 roku przywrócono szkole imię dawnej patronki. Od 2014 uczniowie mogą korzystać z nowo dobudowanej części szkoły, a w ramach projektu partycypacyjnego „Rekreacyjny Antoniuk” powstało przy naszej szkole wielofunkcyjne boisko sportowe.

Jesteśmy szkołą z tradycjami i z perspektywami. Nasza teraźniejszość jest równie imponująca, jak i historia. Dbamy o zapewnienie bogatej i urozmaiconej oferty edukacyjnej, priorytetem jest dla nas wszechstronny rozwój naszych uczniów. Mogą oni uczestniczyć między innymi w takich zajęciach jak: język chiński, język włoski, język hiszpański, robotyka, szachy, kurs tańca, rysunek architektoniczny, karate, pływanie, zajęcia rozwijające kreatywność, koła olimpijskie. Zapewniamy wysoką jakość wychowania i nauczania. Nasza wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna doskonale przygotowuje młodzież do egzaminów zewnętrznych, olimpiad i konkursów.

W XXI edycji Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy” 2019 zajęliśmy I miejsce w Białymstoku, 1 miejsce w województwie podlaskim oraz 31. miejsce w Polsce. W Podrankingu Szkół Olimpijskich zajęliśmy 1. miejsce w mieście i 26. miejsce w Polsce.
W Podrankingu Maturalnym zajęliśmy 1. miejsce na Podlasiu i 37. miejsce w Polsce. Na ten sukces złożyły się więc osiągnięcia naszych olimpijczyków (tytuły laureata lub finalisty w takich olimpiadach jak: Olimpiada Języka Polskiego, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Ekonomiczna, Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Języka Rosyjskiego, Olimpiada Języka Niemieckiego, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Historyczna) oraz doskonałe wyniki na egzaminach maturalnych. Warto podkreślić, że 100% maturzystów II LO zdaje egzamin maturalny.

To ogromny sukces dyrekcji, nauczycieli i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Nasze liceum jako jedyna szkoła ponadgimnazjalna w regionie północno-wschodnim otrzymało autoryzację do realizacji programu Matury Międzynarodowej IB i z dniem 6 grudnia 2012 roku zyskało status szkoły IB WORLD SCHOOL. Od 2015 r. maturalne zmagania absolwentów programu matury międzynarodowej kończą się sukcesem, średni wynik w II LO przewyższa średnią światową, a nasi najlepsi absolwenci należą do ścisłej światowej czołówki.

Od 2004 roku realizujemy innowacyjny program DSD, którego celem jest przygotowanie uczniów do egzaminu z języka niemieckiego Deutsches Sprachdiplom C1. Jest to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów z zagranicy. Warto podkreślić, że corocznie egzamin ten doskonale zdają wszyscy absolwenci programu. W listopadzie 2014 r. nastąpiło uroczyste przyjęcie gimnazjum do międzynarodowej wspólnoty szkół partnerskich „Szkoły: Partnerzy Przyszłości”. Projekt PASCH realizowany jest w ścisłej współpracy z Instytutem Goethego.

W 2014r. II liceum przystąpiło do programu współpracy pt. „Naukowe inspiracje”, dzięki któremu uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu białostockich (i nie tylko) uczelni i korzystają z ich bogatej oferty merytorycznej. Nasi uczniowie mogą rozwijać naukowe zainteresowania dzięki innowacyjnym programom takim jak m. in.: „Podstawy prawa”, Wszechświat na dłoni”, „Łacina w medycynie”,Z dziennikarstwem na ty”, „Zrozumieć świat”, „Angielska czytelnia”, „Kreatywne pisanie w praktyce”.

Troska o rozwój intelektualny młodzieży łączymy z dbałością o zdrowie i sprawność fizyczną. Od lat nasza szkoła zajmuje czołowe miejsca w województwie we współzawodnictwie sportowym. W ubiegłym roku szkolnym było to IV miejsce w województwie podlaskim.

Przywiązujemy dużą wagę do kultywowania i poszanowania tradycji i historii szkoły. Z okazji święta Szkoły przyznawane jest co roku wyróżnienie – Perła Księżnej. Mogą je otrzymać nauczyciele, uczniowie i przyjaciele szkoły. Tradycyjnie wybierani są Sapieżanka i Sapieha II LO. Jest to wyróżnienie dla wzorowych uczniów, osiągających wysokie wyniki w nauce.

Tradycje, które pielęgnujemy łączymy z nowoczesnością, a to sprawia, że doskonale przygotowujemy naszych uczniów do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie. Nasi absolwenci kontynuują swoją edukację na prestiżowych uczelniach nie tylko w Polsce ale i na świecie m.in. na Yale University w USA, na Uniwersytecie Georga – Augusta w Getyndze, na Uniwersytecie Oxfordzkim w Wielkiej Brytanii czy na Technische Universität w Monachium.

Zapraszamy wszystkich Absolwentów do wspólnego świętowania.

Aby wziąć udział w obchodach Jubileuszu 100 – lecia II LO należało do 28 października wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz dokonać podanych opłat w terminie 10 dni od wysłania zgłoszenia.

Kontakt

85 65 11 416