II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Sto lat za nami

Uroczystość z okazji 100. rocznicy istnienia naszej szkoły rozpoczęła się projekcją filmu o historii placówki . Następnie wprowadzone zostały sztandary z lat 1932, 1960, 1976 i 1999, po czym Chór Miejski pod kierunkiem Pani Anny Stankiewicz oraz wszyscy zebrani odśpiewali hymn narodowy. Pierwszą część gali poprowadził Pan Michał Dobkowski.

Pan Dyrektor Dariusz Bossowski powitał wszystkich zebranych. Zwrócił uwagę na wyjątkowość spotkania:

Jubileusz to jedno z najpiękniejszych wydarzeń szkoły. To wyjątkowy czas, kiedy czujemy wspólnotę i radość z bycia razem. To czas, kiedy sentymentalna podróż absolwentów łączy się z młodzieńczym entuzjazmem uczniów. To przypomnienie, jak wielu znakomitych nauczycieli tworzyło historię szkoły i dbało o jej tradycje. Jubileusz skłania do refleksji i pochylenia się nad dokonaniami minionych pokoleń.

Następnie Pan Dyrektor poprosił o zabranie głosu przybyłych na uroczystość gości:

Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego

Posła do Parlamentu Europejskiego PanaTomasza Frankowskiego

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mariusza Gromko

Wojewodę Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego

Zastępcę Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Rafała Rudnickiego

Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Podlaskiego Pana Roberta Jabłońskiego

Renatę Frankowską i Adama Zdanowicza – absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego

Usłyszeliśmy wiele serdecznych, wzruszających słów, podziękowań, życzeń kierowanych do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli, wszystkich pracowników i uczniów.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością byli dyrektorzy naszej szkoły: Jan Szczudło, Mariusz Łupiński, Ewa Meyer.

Dalszą część uroczystości poprowadzili uczniowie klasy 3a Oliwia Przekop oraz Grzegorz Dzieniszewski.

Minister Edukacji Narodowej Pan Dariusz Piontkowski wręczył nauczycielowi naszej szkoły Pani Agnieszce Pęksie nagrodę za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Również uczniowie zostali wyróżnieni za wybitne osiągnięcia edukacyjne. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2018/2019 otrzymało aż 15 uczniów. Są to:

Magdalena Alifier

Michalina Anikiej

Julia Czarniecka

Julia Kotowicz

Ewa Kużelewska

Urszula Malecka

Jerzy Muszyński

Kacper Omieliańczyk

Rafał Ostrowski

Stanisława Pańkowski

Izabela Pszczółka

Anna Sokołowska

Agnieszka Szpakowska

Laura Tomczak

Pan Piotr Gerasimiuk odebrał gratulacje w imieniu syna Michała, absolwenta naszej szkoły, obecnie studenta Uniwersytetu Yale.

W hołdzie tradycji od 2002 roku Świętu Szkoły towarzyszą wybory Sapieżanki i Sapiehy II LO. O tytuł ten ubiegają się corocznie uczniowie, którzy wyróżniają się wzorowymi wynikami w nauce oraz działalnością społeczną i charytatywną na rzecz szkoły i środowiska. Jak co roku podczas jubileuszu ogłoszono wyniki wyborów na rok 2019/2020.

Tytuły Sapieżanki i Sapiehy jury przyznało Gabrieli Grygoruk i Michałowi Gryguciowi. Miłościwie nam panujący w ubiegłym roku Joanna Polińska i Michał Twarowski przekazali władzę następcom. Pan Dyrektor podziękował ustępującej parze, a nowej wręczył symboliczny klucz do szkoły, który upoważnia parę do pełnienia obowiązków reprezentacyjnych i do prowadzenia działalności społecznej.

Podczas uroczystości zostały również wręczone szczególne wyróżnienia Perły Księżnej. Od 2004 roku jest ono przyznawane w kategoriach: „Uczeń”, „Nauczyciel” i „Przyjaciel II LO”, a od 2011 r. również „Uczeń na szóstkę” dla uczniów naszego gimnazjum, obecnie Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi, od 2018 – „Osobowość II LO”.

Wyróżnienia w tym roku otrzymali:

„Uczeń na szóstkę” - Maciej Sirocki z klasy ósmej

„Uczeń II LO” - Agnieszka Szpakowska z klasy trzeciej

„Nauczyciel” - Pani Agnieszka Pawluczuk

„Przyjaciel” - Pan Prezydent Rafał Rudnicki

„Osobowość II LO” – Pan Damian Czykier (absolwent naszej szkoły z 2011 roku, czołowy polski lekkoatleta, uczestnik Igrzysk Olimpijskich w 2016 roku, zdobywca 11 medali złotych, 5 srebrnych oraz 5 brązowych mistrzostw Polski)

Uroczystość uświetnił występ Pani Anety Czech, nauczycielki muzyki w naszej szkole i Pana Macieja Dziemiańczuka – muzyka, youtubera, producenta muzycznego i filmowego, absolwenta II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Oprawę muzyczną zapewnił kwartet w składzie: Gabriela Kirejczyk, Magdalena Staworko, Hanna Suchocka, Michał Twarowski. Gościnnie wystąpiła również studentka Uniwersytetu Muzycznego w Białymstoku Pani Martyna Roszkowska.

Pan Dyrektor Dariusz Bossowski zakończył część oficjalną uroczystości, zapraszając wszystkich zebranych na imponująco wyglądający i wybornie smakujący tort urodzinowy.

Część pierwsza spotkania została przygotowana pod czujnym okiem Pań Ewy Grochowskiej i Marty Pawłowskiej-Banach.

Kontakt

85 65 11 416