II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

  • Home
  • Erasmus+
  • Aktualności

Ostatnie spotkanie

W dniu 20.06.2018r. odbyło się ostatnie spotkanie wszystkich nauczycieli uczestniczących w dwutygodniowych wyjazdach szkoleniowych i pracujących nad projektem Erasmus+ KA1 „Podnoszenie Kompetencji Językowych i Metodycznych Kadry Pedagogicznej”.

ostatnie1 ostatnie2 ostatnie4 ostatnie3

Celem spotkania było podsumowanie wszystkich działań realizowanych w ramach projektu, omówienie wyników analiz ankiet oraz wstępne plany dotyczące raportowania i dokumentowania działań.

Wywaid

W dniu 8 czerwca 2018 r. pani Kierownik ds. matury Międzynarodowej Emilia Makarska oraz pani prof. Katarzyna Nikiciuk rozmawiały z panią Katarzyną Łuszyńską, dziennikarką Gazety Współczesnej na temat dwutygodniowych zagranicznych szkoleń, w których brali udział nauczyciele w ramach projektu Erasmus+ „ Podnoszenie Kompetencji Językowych i Metodycznych Kadry Pedagogicznej” w latach 2016-2017. Wywiad dotyczył wpływu kursów na kompetencje zawodowe oraz językowe pedagogów, wzbogacenia wiedzy w zakresie metodyki, a także wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

wywiad

Poniżej przykładowe wypowiedzi:

“Był to bardzo intensywny czas – wskazuje Emilia Makarska, nauczycielka angielskiego i kierownik ds. Matury Międzynarodowej. – Oprócz wymiany doświadczeń, poznaliśmy nowe techniki i metody, które wykorzystujemy podczas zajęć. Przywieźliśmy też mnóstwo książek, gazet, nagrań, zdjęć, a nawet ulotek z odwiedzonych muzeów i galerii. Przydają się one do tego, by jeszcze lepiej przybliżać uczniom język i kulturę Wielkiej Brytanii”.

“Spotkałam tam wspaniałych ludzi – mówi pani Emilia. – Spędziliśmy razem wspaniały czas. Do tej pory mam kontakt ze wszystkimi z grupy. Przez internet wymieniamy się materiałami dydaktycznymi, spostrzeżeniami, czy wskazówkami”

Pisząc projekt, zależało nam na tym, żeby dać nauczycielom możliwość wyjazdu w celu odświeżenia swojej wiedzy i nabycia nowych kompetencji – mówi Katarzyna Nikiciuk, koordynator projektu. – Dla osób, które od lat uczą języka angielskiego i swoich przedmiotów w tymże języku, była to okazja do podszlifowania swojej angielszczyzny, nawiązania kontaktów, a także niezapomniana przygoda”.

Jeżeli pojawiłaby się raz jeszcze możliwość wyjazdu, z pewnością bym z niej skorzystała – przyznaje pani Katarzyna”.

Wywiad można przeczytać w wydaniu Kuriera Porannego z dnia 14.06.2018r.

Wręczenie europassow

W dniu 30.05.2018r. odbyło się uroczyste wręczenie dokumentów „ Europass Mobilność” potwierdzających odbycie dwutygodniowego szkolenia w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus plus Podnoszenie Kompetencji Językowych i Metodycznych Kadry Pedagogicznej w ramach akcji KA1 – mobilność kadry edukacji szkolnej. Dokumenty potwierdzające nabyte kompetencje, wiedzę i umiejętności zostały wręczone niżej wymienionym beneficjentom projektu przez pana Dariusza Bossowskiego – dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku.

dyplomy1 dyplomy2 dyplomy3 dyplomy4 dyplomy5 dyplomy6

Uczestnikami projektu byli:

Makarska Emilia – kierownik ds. Matury Międzynarodowej,

Citkowska Aneta – nauczycielka geografii,

Dobkowski Michał– nauczyciel historii,

Gryczkowska Agnieszka – nauczycielka biologii,

Karpiuk Igor - nauczyciel języka angielskiego,

Kiersnowska Ewa – nauczycielka matematyki,

Korzeniecka Elżbieta - nauczyciel języka angielskiego,

Łapińska Sylwia - nauczyciel języka angielskiego,

Nikiciuk Katarzyna - nauczyciel języka angielskiego,

Orpik Urszula - nauczyciel języka angielskiego,

Rybałtowska Urszula – nauczycielka fizyki,

Turkowicz Michał – nauczyciel chemii.

Sprawdzanie metod w praktyce

Dnia 24 listopada 2017r. w klasie 7a odbyła się lekcja w wykorzystaniem materiałów szkoleniowych przygotowanych przez pana prof. Michała Turkowicza. Została wykorzystana gra Hear&Say. Zajęcia polegały na podziale klasy na 5 osobowe drużyny, które otrzymały karty tematyczne. Każda z grup miała za zadanie w jak najszybszym czasie przeczytać i wypowiedzieć, na zmianę, nazwy oraz symbole pierwiastków.

Celem lekcji było zapamiętanie nazw oraz symboli pierwiastków, ale także ćwiczona była umiejętność czytania oraz doskonalenie poprawnej wymowy słownictwa specjalistycznego w języku angielskim.

  

   

Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z zadaniem, które wymagało od nich dużego skupienia, koncentracji oraz szybkiego kojarzenia nazw. Drużyna, która najszybciej ukończyła zadanie została nagrodzona.

Materiały przygotowane przez prof. Turkowicza zostały zainspirowane szkoleniem, które odbywało się w lipcu 2017 roku w Cambridge.

Dzielenie się wiedzą

Na spotkaniu międzyprzedmiotowym, które odbyło się 25 paźniernika 2017 r.,  pani prof. Emilia Makarska (nauczycielka języka angielskiego) – uczestniczka programu „Erasmus +” dzieliła się swoją widzą na temat aktywizacji uczniów na zajęciach lekcyjnych, zwłaszcza pod kątem uczestnictwa w wypowiedziach ustnych

Spotkanie skupiało się między innymi na:
- aktywizacji słownictwa znanego już przez uczniów, ale które pozostaje ciągle jako bierne podczas wypowiedzi ustnych;
- materiałów oraz technik służących poprawie wymowy oraz intonacji językowej uczniów
- wzmacnianiu uczniowskiej pewności siebie oraz płynności wypowiedzi;
- nowości technicznych oraz zasobów online i platform językowych.

Najwięcej emocji wśród nauczycieli wzbudziła dyskusja oparta na ćwiczeniu „Survival Decisions”.

IMG 5549 2 IMG 5553 2

Testowanie zdobytej wiedzy

erazmus

7 listopada 2017w klasach 1b LO zostały przeprowadzone kolejne zajęcia zainspirowane wiedzą i materiałami przywiezionymi ze szkoleń w Wielkiej Brytanii. Materiały zostały opracowywane przez panią prof. Emilię Makarską z wykorzystaniem ICT. Celem lekcji było zarówno ćwiczenie jak i utrwalenie słownictwa zdobytego na poprzednich zajęciach związanego z tematyką pordóży i wakacji. Zadaniem uczniów, pracujących w parach i grupach, było odgadnięcie słów przydzielonych na fiszkach, ale bez użycia słownictwa wskazanego jednocześnie na przydzielonych fiszkach jako zabronione (zadanie było zbliżone do gry w Taboo). Zadania nie sprawiły uczniom problemów i jednocześnie wywołało mnówstwo entuzjazmu.

 

Dzielenie się wiedzą

Na spotkaniu międzyprzedmiotowym pani prof. Aneta Citkowska (nauczycielka geografii i historii) – uczestniczka programu „Erasmus +” dzieliła się swoją widzą na temat form i metod pracy dotyczących CLIL:

- kreatywne metody uczenia przedmiotów humanistycznych
- praca w grupach – jak sprawić, żeby była ona owocna
- wykorzystywanie materiałów online
- tworzenie gier i efektywne powtarzanie materiału

Największe zainteresowanie wzbudziła metoda Triangular puzzle.

Aneta1 Aneta2 Aneta 3

METODY W PRAKTYCE

Uczniowie klasy 7a testowali metodę Traingular puzzle na lekcji geografii prowadzonej przez Panią prof. Anetę Citkowską. Ich zadanie polegało na dopasowaniu do siebie odpowiednich elementów układanki (państwo europejskie – stolica) w taki sposób aby w efekcie końcowym powstał trójkąt. Dla niektórych grup było to nie lada wyzwanie, ale ostatecznie wszystkie zespołu poradziły sobie z tym zadaniem.  

IMG 20171124 1502461 IMG 20171128 1507091 IMG 20171124 1503071 IMG 20171128 1507321

Kontakt

85 65 11 416