II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

  • Home
  • EWD II LO
  • EWD 2016

EWD LO 2016

Absolwenci II LO w Białymstoku doskonale zdali egzamin maturalny 2016 z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych.

Pozycja szkoły prezentowana jest w układzie współrzędnych. Oś pozioma oznacza średni trzyletni wskaźnik maturalny szkoły. Im bardziej elipsa jest położona na prawo, tym lepszy wynik z egzaminu maturalnego uzyskała szkoła. Oś pionowa symbolizuje trzyletnie EWD szkoły. Jest to porównanie wyników uczniów naszej szkoły na początku edukacji w liceum z wynikami uczniów na końcu edukacji szkolnej. Im bardziej elipsa jest położona ponad osią poziomą, tym posiada większy wskaźnik EWD.

II LO należy do szkół o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD.

II LO ma nadal największy wskaźnik EWD ze wszystkich szkół w woj. podlaskim.

Przedmioty humanistyczne

język polski

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

matematyka

źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/witamy/

Kontakt

85 65 11 416