II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Podstawowa literatura do przedmiotu Historia dyplomacji.

Podstawowa literatura:

Historia dyplomacji, Protokół dyplomatyczny

Stosunki międzynarodowe

 

 1. L. Antonowicz, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 2006.
 2. A. W. Bortnowski, Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre dla każdego, Ciechanów 2003.
 3. H. Bułhak (red.), Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta RP na wychodźstwie, Warszawa 1994.
 4. J. Czaja, Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, Warszawa 1983.
 5. R. Frelek, Najkrótsza historia dyplomacji, Warszawa 2000.
 6. I. Gawłowicz, Międzynarodowe prawo dyplomatyczne – wybrane zagadnienia, Warszawa 2011.
 7. B. Grzeloński, Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006.
 8. J. Katz – Suchy, Zarys historii dyplomacji, Warszawa 1966.
 9. H. Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 2002.
 10. T. Orłowski, Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał i etykieta, Warszawa 2010.
 11. E. Pietkiewicz, Protokół dyplomatyczny, Warszawa 1998.
 12. J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, wyd. VII, Warszawa 2006.

Podstawowe czasopisma:

 1. U.S. News and World Report
 2. The Economist
 3. Time
 4. Newsweek
 5. Forbes
 6. The New Yorker
 7. The Wall Street Journal
 8. New York Times
 9. Washington Post
 10. Foreign Affairs
 11. Foreign Policy

Kontakt

85 65 11 416