II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Innowacja pedagogiczna „Historia Dyplomacji. Protokół Dyplomatyczny”

Pan Grzegorz Schetyna Minister Spraw Zagranicznych oraz Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku Pan Adam Poliński we wtorek (15 września 2015 r.) spotkali się z uczniami II Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej realizującymi innowację pedagogiczną „Historia Dyplomacji. Protokół Dyplomatyczny”.

Innowacja pedagogiczna „Historia Dyplomacji. Protokół Dyplomatyczny” jest nowością realizowaną w II Liceum od roku szkolnego 2015/2016, objętą honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych

 

Spotkanie młodzieży z Panem Ministrem oraz Prezydentem Miasta było inauguracją innowacji w naszej Szkole oraz szansą na rozmowę o najistotniejszych cechach i umiejętnościach jakie powinien posiadać dyplomata oraz każda osoba wykonująca zawód związany ze służba publiczną. 

Dzięki specjalnie napisanemu autorskiemu programowi zajęć w ciągu trzech lat nauki uczniowie zapoznają się z historią dyplomacji, protokołem dyplomatycznym oraz stosunkami międzynarodowymi. Innowacja pedagogiczna skierowana jest szczególnie do młodzieży, która wiąże swoje zawodowe plany ze służbą dyplomatyczną oraz służbą publiczną.

Udział w zajęciach prowadzonych w ramach innowacjiHistoria Dyplomacji. Protokół Dyplomatyczny” pozwoli uczniom nabyć i rozwinąć umiejętność krytycznego i analitycznego myślenia, organizacji pracy w grupie, a także bieżąco monitorować i analizować wszystko to, co dzieje się dziś w stosunkach międzynarodowych. Ponadto pozwoli na doskonalenie umiejętności w zakresie wystąpień publicznych (autoprezentacja, retoryka), negocjacji oraz kierowania zespołem.

Zależy nam, by „przyszli dyplomaci” uczestniczyli w konferencjach naukowych poświęconych problematyce międzynarodowej oraz w spotkaniach z politykami, dyplomatami i nauczycielami akademickimi. Jest to możliwe dzięki temu, że nasza Szkoła współpracuje z Instytutem Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie kilka lata temu uruchomiono kierunek studiów – stosunki międzynarodowe. W ten sposób mamy szansę jeszcze lepiej poznać realia rządzące relacjami międzynarodowymi we współczesnym świecie. Oprócz tego na płaszczyźnie naukowej współpracujemy z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych oraz Forum Młodych Dyplomatów.

Uczniowie, którzy zdecydowali się na wybór tej innowacji, mogą zostać członkami Instytutu Młodego Dyplomaty, który jest organizatorem spotkań, paneli dyskusyjnych oraz debat z uczniami innych szkół średnich naszego regionu.

Członkowie Instytutu Młodego Dyplomaty, biorą udział w wycieczkach do instytucji publicznych, dyplomatycznych i konsularnych w kraju i za granicą. 

 

dr Jacek Brzozowski Koordynator innowacji

Kontakt

85 65 11 416