II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

  • Home
  • O szkole
  • Rankingi
  • 2017

2017

Gratulacje od Prezydenta Miasta Białegostoku!

  13 stycznia 2017 r. naszą szkołę odwiedził Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski i złożył gratulacje z okazji uplasowania się II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w gronie najlepszych liceów w Polsce, a także podziękował za zaangażowanie i trud włożony we wzorową organizację procesu kształcenia oraz stwarzanie młodzieży możliwości uzyskiwania wybitnych osiągnięć.

  Pan Prezydent wyraził głęboki szacunek dla pracy wszystkich nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego oraz pogratulował uzyskania wysokiego wyniku w ramach Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektywy 2017”, które to jest prestiżowym wyróżnieniem, będącym efektem wspólnego wysiłku uczniów, pedagogów i rodziców.

  Życzył wszystkim nieustającej energii do dalszej pracy oraz kolejnych osiągnięć edukacyjnych, wciąż nowych wyzwań oraz realizacji planów i zamierzeń w kolejnych latach.

ZŁOTA SZKOŁA 2017 r. w rankingu ogólnopolskim
Perspektywy 2017

 

II Liceum Ogólnokształcące
im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
zajęło w XVIII Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektywy 2017 r.:
56. miejsce w kraju w rankingu Liceów Ogólnokształcących

W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych zdawanych w zakresie podstawowym, przedmiotów dodatkowych zdawanych w zakresie rozszerzonym oraz sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. Decyzją Kapituły Rankingu Liceów 2017 ustalone zostały następujące kryteria i ich wagi procentowe: sukcesy w olimpiadach 30% ,  matura – przedmioty obowiązkowe 25% ,  matura – przedmioty dodatkowe 45%.

Tytuł „Złotej Szkoły 2017przysługuje szkołom, które w Rankingu Liceów 2017 znalazły się w pierwszej setce szkół najlepszych w Polsce.

Gratuluję Uczniom i Nauczycielom takiego sukcesu!

Dziękuję Nauczycielom za doskonałe przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego i olimpiad przedmiotowych. Dziękuję za codzienną efektywną pracę, opiekę i stwarzanie dobrego klimatu sprzyjającemu rozwojowi zainteresowań młodzieży.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

***

Przedstawiciele Rady Rodziców przekazali Panu Dyrektorowi Dariuszowi Bossowskiemu list gratulacyjny z okazji znalezienia się II LO w gronie najlepszych liceów w Polsce.

Słodkim dodatkiem pozwalającym wspólnie cieszyć się z osiągniętego sukcesu były torty, które ufundowali Rodzice całej Radzie Pedagogicznej.

Kontakt

85 65 11 416