II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Święto Szkoły - 22 listopada 2017 r.

   22 listopada to wyjątkowy dzień w kalendarzu szkolnym. Tego dnia bowiem cała społeczność szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku obchodzi uroczyście Święto Szkoły. W tym roku święto związane było z 98. rocznicą powstania szkoły i 18. przywrócenia jej imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej II Liceum Ogólnokształcącemu.

   Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Dariusz Bossowski, zwracając się do wszystkich zebranych następującymi słowami: II Liceum jest szkołą osadzoną na silnych fundamentach historii, szanującą tradycję, doświadczoną i umocnioną pracą rzeszy ludzi a wzorem swojej patronki – niestrudzoną w aktywności na rzecz lepszej przyszłości. Patronka II Liceum - księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska – zyskała w II połowie XVII wieku sławę niepospolitej administratorki, reformatorki, mecenaski nauki i sztuki. Jej pionierska działalność wzbudza po dzień dzisiejszy zainteresowanie i szczery podziw potomnych. Patronuje Drugiemu Liceum, pomagając w wychowaniu młodzieży, będąc wzorem dla wszystkich, którzy szanują człowieka i mają potrzebę osobistego rozwoju”.

 Zaszczycili nas swoją obecnością: Pani Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku – Ewa Mituła, absolwentki Gimnazjum Żeńskiego imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej oraz emerytowani nauczyciele naszej szkoły.

 

Uroczystość poprowadzili uczniowie – Hanna Suchocka i Jan Rybarczyk oraz Sara Nejman i Filip Dziekoński. Przedstawili oni najważniejsze wydarzenia z historii szkoły oraz chlubne fakty z jej teraźniejszości.

   Z okazji Święta Szkoły Specjalną Nagrodę za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej Pan Dyrektor Dariusz Bossowski przyznał Pani Profesor Ewie Grochowskiej oraz Panu Profesorowi Norbertowi Dudzie.

 

  Od 2002 roku do tradycji związanych ze Świętem Szkoły weszły wybory Sapieżanki i Sapiehy II LO. O tytuł ten ubiegają się uczniowie wyróżniający się wzorowymi wynikami w nauce oraz działalnością społeczną i charytatywną na rzecz szkoły i środowiska.

W tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymali Oliwia Hankowska i Kacper Toczydłowski.

Podczas uroczystości wręczone zostały również honorowe wyróżnienia „Perła Księżnej” przyznawane w kategorii: Uczeń, Nauczyciel i Przyjaciel Szkoły. Otrzymują je ludzie niezwykli, pełni pasji, o wrażliwym sercu. Te zaszczytne nagrody otrzymali w tym roku:

pani Halina Szeremeta – Przyjaciel Szkoły,

pani profesor Bożena Idźkowska i pan profesor Michał Turkowicz- Nauczyciel II LO

oraz uczniowie: Konrad Pauk - Uczeń na 6 i Michał Gerasimiuk - Uczeń II LO. 

Wspaniałą część artystyczną przygotowało bardzo liczne grono uczniów pod kierunkiem pani profesor Anety Rutkowskiej i pani profesor Doroty Bondar.

   Część oficjalna oraz wyjątkowe występy naszej utalentowanej młodzieży sprawiły, że długo nie zapomnimy tej uroczystości.

Kontakt

85 65 11 416