II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Święto szkoły 2015

20 listopada 2015 roku obchodziliśmy 96. rocznicę nadania szkole imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Oficjalną uroczystość zapoczątkowało wprowadzenie czterech pocztów sztandarowych szkoły: z roku 1932, 1960, 1976 i 1999.

Uroczystość prowadzili: Izabela Trykozko i Jakub Myśliwiec oraz Lidia Ołdakowska i Łukasz Zalewski. Podczas interesującej prezentacji zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z historii szkoły oraz chlubne fakty z jej teraźniejszości. Dyrektor Szkoły zwrócił się do nauczycieli i uczniów słowami:

"(...)Drodzy nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku, z okazji naszego święta przyjmijcie, proszę, życzenia zawodowego i osobistego spełnienia, zapału i pomysłów prowadzących świat w dobrym kierunku. Dziękuję za Państwa pracę, gdyż to dzięki niej dziś świętujemy z radością. Uczniom życzę, aby codziennie na nowo upewniali się, że podejmując decyzję o nauce w naszej szkole, zrobili duży krok w stronę osobistego sukcesu(...)"

Podczas apelu tradycyjnie zostały wręczone honorowe wyróżnienia „Perła Księżnej”. Od 2004 roku są one przyznawane w kategorii: Uczeń, Nauczyciel i Przyjaciel II LO oraz od 2011 r. „Uczeń na szóstkę” w gimnazjum. Otrzymują je ludzie niezwykli, pełni pasji, o wrażliwym sercu.

W tym roku honorowym wyróżnieniem „Perła Księżnej” w kategorii „Przyjaciel” został wyróżniony p. Andreas Gross - koordynator programu Deutsches Sprachdiplom.

W wyniku powszechnego głosowania uczniów Liceum i Gimnazjum „Perłę Księżnej” w kategorii „Nauczyciel” otrzymały: pani Joanna Jaroszuk - nauczyciel matematyki w Liceum i pani Teresa Skrodzka - nauczyciel geografii w Liceum i Gimnazjum.

Honorowym wyróżnieniem „Uczeń na szóstkę” został nagrodzony uczeń klasy III C Gimnazjum Michał Gerasimiuk.

Kapituła konkursu przyznała także dwa honorowe wyróżnienia „Perła Księżnej” w Kategorii Uczeń. Otrzymali je: Uczniowie klasy II H Liceum: Anna Kurop i Eryk Siemianowicz. Nagrodzeni uczniowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz wartościowe upominki.

Od 2002 roku do tradycji związanych ze Świętem Szkoły weszły wybory Sapieżanki i Sapiehy II LO. O tytuł ten ubiegają się corocznie uczniowie, którzy wyróżniają się wzorowymi wynikami w nauce oraz działalnością społeczną i charytatywną na rzecz szkoły i środowiska. Ci, którzy zdobędą ten zaszczytny tytuł, przez rok w książęcych strojach reprezentują naszą szkołę i rozsławiają imię księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

W ubiegłym roku honory książęcej pary pełnili: Izabela Wawrzonkiewicz i Aleksander Kamieński. Dyrektor Dariusz Bossowski podziękował ustępującej parze za godne reprezentowanie szkoły w roku szkolnym 2014/2015. Na pamiątkę wręczył srebrny kluczyk z logo szkoły oraz nagrody książkowe.

Na zakończenie kadencji Izabeli i Aleksandrowi przypadł w udziale zaszczyt ogłoszenia wyników tegorocznych wyborów. Do konkursu przystąpiło wielu wzorowych uczniów i uczennic. Jury przyznało tytuł Sapieżanki Natalii Hapunik, a tytuł Sapiehy Szymonowi Rutkowskiemu.

Przepiękną część artystyczną przygotowało bardzo liczne grono uczniów pod kierunkiem pani Anety Rutkowskiej i pani Doroty Bondar. Pogodna muzyka i wspaniały taniec w wykonaniu naszej utalentowanej młodzieży sprawiły, że długo nie zapomnimy 96. rocznicy nadania szkole imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Kontakt

85 65 11 416