II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

  • Home
  • O szkole
  • Święto szkoły
  • 22 listopada 2018 roku obchodziliśmy 99. rocznicę nadania szkole imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej .

22 listopada 2018 roku obchodziliśmy 99. rocznicę nadania szkole imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej .

22 listopada 2018 roku obchodziliśmy 99. rocznicę nadania szkole imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Oficjalną uroczystość zapoczątkowało wprowadzenie czterech pocztów sztandarowych szkoły: z roku 1932, 1960, 1976 i 1999.

Uroczystość prowadzili: Kamila Podgajecka i Piotr Jakubowicz oraz Karolina Korowaj i Jakub Zadykowicz.

Podczas interesującej prezentacji zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z historii szkoły oraz chlubne fakty z jej teraźniejszości.

Dyrektor Szkoły, przemawiając do wszystkich zebranych, mówił :

"(...) Jesteśmy dumni, że naszą patronką jest osoba, która wskazuje, jak łączyć tradycję i nowoczesność. A my tę nowoczesność i tradycję łączymy. Pamiętamy o Przedwojennym Żeńskim Gimnazjum, obchodzimy rocznice ważnych wydarzeń, ale jednocześnie patrzymy w przyszłość. Kształcimy i wychowujemy młodych ludzi na światłych obywateli, dajemy im możliwości rozwoju zainteresowań, przygotowujemy do studiowania na polskich i zagranicznych uczelniach. Stąd liczne programy i projekty, które wspierają naukę poprzez działanie, uczą współpracy i kreatywności. (...)"

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku - p. Rafał Rudnicki, Dyrektor Departamentu Edukacji - p. Ewa Mituła, starszy wizytator z Kuratorium Oświaty - p. Krzysztof Ostrowski. W naszym Święcie Szkoły uczestniczyły także absolwentki Gimnazjum Żeńskiego im. księżnej Anny Sapiehów Jabłonowkiej.

 Podczas apelu tradycyjnie zostały wręczone honorowe wyróżnienia „Perła Księżnej”. Od 2004 roku są one przyznawane w kategorii: Uczeń, Nauczyciel i Przyjaciel II LO oraz od 2011 r. „Uczeń na szóstkę”. Otrzymują je ludzie  niezwykli, pełni pasji, o wrażliwym sercu.

W wyniku powszechnego głosowania uczniów Liceum i Gimnazjum „Perłę Księżnej” w kategorii „Nauczyciel” otrzymali: pan Michał Dobkowski i pan Karol Jakubowski.

W kategorii „Przyjaciel II LO” perłę otrzymała pani Ewa Mituła, pełniąca obecnie funkcję dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego, oraz pan Czesław Radel, wieloletni pracownik szkoły.

 

Honorowym wyróżnieniem „Uczeń na szóstkę” zostały nagrodzone dwie uczennice PG nr 32 – Magdalena Alifier i Urszula Malecka

oraz dwoje uczniów SP nr 53 – Natalia Bielecka i Stanisław Antoni Pańkowski.

Kapituła konkursu przyznała także dwa honorowe wyróżnienia „Perła Księżnej” w Kategorii Uczeń II LO. Otrzymali je Magdalena Krętowska i Rafał Wierciński.

 

Nagrodzeni uczniowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz wartościowe upominki.

Od 2002 roku do tradycji związanych ze Świętem Szkoły weszły wybory Sapieżanki i Sapiehy II LO. O tytuł ten ubiegają się corocznie uczniowie, którzy wyróżniają się wzorowymi wynikami w nauce oraz działalnością społeczną i charytatywną na rzecz szkoły i środowiska. Ci, którzy zdobędą ten zaszczytny tytuł, przez rok w książęcych strojach reprezentują naszą szkołę i rozsławiają imię księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

W ubiegłym roku honory książęcej pary pełnili: Oliwia Hankowska i Kacper Toczydłowski. Dyrektor Dariusz Bossowski podziękował ustępującej parze za godne reprezentowanie szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Na pamiątkę wręczył srebrny kluczyk z logo szkoły oraz nagrody książkowe.

Na zakończenie kadencji  Oliwii i Kacprowi przypadł w udziale zaszczyt ogłoszenia wyników tegorocznych wyborów. Do konkursu przystąpiło wielu wzorowych uczniów i uczennic.

Jury przyznało tytuł Sapieżanki Joannie Polińskiej, a tytuł Sapiehy Michałowi Twarowskiemu.

Przepiękną część artystyczną przygotowało bardzo liczne grono uczniów pod kierunkiem pani Anety Czech i pani Doroty Bondar. Pogodna muzyka i wspaniały taniec w wykonaniu naszej utalentowanej młodzieży sprawiły, że długo nie zapomnimy 99. rocznicy nadania szkole imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Kontakt

85 65 11 416