II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Święto szkoły 2016

22 listopada 2016 roku obchodziliśmy 97. rocznicę nadania szkole imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Oficjalną uroczystość zapoczątkowało wprowadzenie czterech pocztów sztandarowych szkoły: z roku 1932, 1960, 1976 i 1999.

Uroczystość prowadzili: Monika  Roszkowska i Marek Przeworski oraz Oliwia Hankowska i Jan Rybarczyk. Podczas interesującej prezentacji zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z historii szkoły oraz chlubne fakty z jej teraźniejszości. Dyrektor Szkoły w swoim przemówieniu zwrócił się do wszystkim zebranych z następującymi słowami:

„Największą dumą i radością są dla nas nasi uczniowie. Zarówno gimnazjaliści, jak i licealiści to ludzie wyjątkowi: mądrzy i pracowici, wysportowani i wrażliwi na potrzeby innych. Są wśród nich laureaci licznych olimpiad i konkursów, stypendyści uhonorowani za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. Ich ogromną zaletą jest to, że z powodzeniem godzą życie ucznia wymagającej szkoły, z byciem dobrym człowiekiem (…) Takim uczniom należy się wszystko to, co najlepsze! Dlatego jako ludzie za nich odpowiedzialni staramy się, żeby codzienność, która za chwilę stanie się przeszłością była najwyższej jakości. Dbając o jakość dziś – budujemy piękną przeszłość i  dobrą przyszłość.”

Gościliśmy m. in. Podlaskiego Kuratora Oświaty - panią Jadwigę Mariolę Szczypiń, która w imieniu Ministra Edukacji  odznaczyła 23 nauczycieli Medalem Komisji Narodowej.

Podczas apelu tradycyjnie zostały wręczone honorowe wyróżnienia „Perła Księżnej”. Od 2004 roku są one przyznawane w kategorii: Uczeń, Nauczyciel i Przyjaciel II LO oraz od 2011 r. „Uczeń na szóstkę” w gimnazjum. Otrzymują je ludzie  niezwykli, pełni pasji, o wrażliwym sercu.

W tym roku  honorowym  wyróżnieniem „Perła Księżnej” w kategorii „Przyjaciel” został wyróżniony pan Piotr Wawrzonkiewicz, który przez kilka lat wspierał szkołę jako Przewodniczący Rady Rodziców.

W wyniku powszechnego głosowania uczniów Liceum i Gimnazjum „Perłę Księżnej” w kategorii „Nauczyciel” otrzymali: pani Grażyna Czarnecka - nauczyciel matematyki w Liceum i pan Piotr Kłosowski - nauczyciel chemii w Liceum i Gimnazjum.

Honorowym wyróżnieniem „Uczeń na szóstkę” została nagrodzona uczennica klasy III A Gimnazjum Agnieszka Szpakowska.

Kapituła konkursu przyznała także dwa honorowe wyróżnienia „Perła Księżnej” w kategorii Uczeń II LO.Otrzymali je: uczeń kl. II A Jacek Jakimiuk oraz uczeń kl. III G Julian Smółko.

Nagrodzeni uczniowie otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz wartościowe upominki.

Od 2002 roku do tradycji związanych ze Świętem Szkoły weszły wybory Sapieżanki i Sapiehy II LO. O tytuł ten ubiegają się corocznie uczniowie, którzy wyróżniają się wzorowymi wynikami w nauce oraz działalnością społeczną i charytatywną na rzecz szkoły i środowiska. Ci, którzy zdobędą ten zaszczytny tytuł, przez rok w książęcych strojach reprezentują naszą szkołę i rozsławiają imię księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

W ubiegłym roku honory książęcej pary pełnili Natalia Hapunik i Szymon Rutkowski. Pan Dyrektor Dariusz Bossowski podziękował ustępującej parze za godne reprezentowanie szkoły w roku szkolnym 2015/2016. Na pamiątkę wręczył srebrny kluczyk z logo szkoły oraz nagrody książkowe.

Na zakończenie kadencji uczniom pełniącym honory pary książęcej  przypadł w udziale zaszczyt ogłoszenia wyników tegorocznych wyborów. Do konkursu przystąpiło wielu wzorowych uczniów i uczennic. Jury przyznało tytuł Sapieżanki uczennicy kl. II d, Łucji Lupie, a tytuł Sapiehy uczniowi klasy II g,  Maciejowi Zielepusze.

Przejdź do galerii

Przepiękną część artystyczną przygotowało bardzo liczne grono uczniów pod kierunkiem pani Anety Rutkowskiej i pani Urszuli Rybałtowskiej.

Pogodna muzyka i wspaniały taniec w wykonaniu naszej utalentowanej młodzieży sprawiły, że długo nie zapomnimy 97. rocznicy nadania szkole imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Kontakt

85 65 11 416