II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

  • Home
  • PASCH
  • Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

 

X-Reality im Deutschunterricht, czyli nowoczesne metody w nauczaniu języka niemieckiego

Dwie nauczycielki z naszej szkoły, pani profesor Agnieszka Rybicka i oraz pani prof. Barbara Kornieluk wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez Instytut Goethego  X-Reality im Deutschunterricht. Szkolenie poświęcone było nowoczesnym metodom w nauczaniu. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z nowoczesnymi aplikacjami CoSpaces edu, Xpanda z wykorzystaniem MergeCube. Umożliwiają one uczniom zapoznawanie się ze słownictwem w atrakcyjny i niestereotypowy sposób.Można je również wykorzystać do tworzenia dialogów, budowania scenek w  wykreowanej przez siebie wirtualnej rzeczywistości.

 Warsztaty fonetyczno-muzyczne w Instytucie Goethego w Warszawie

W dniach 18.-19.10.2019 pani prof. Monika Jaroszewicz oraz pani prof. Marta Sołowianowicz wzięły udział w dwudniowych warsztatach w Instytucie Goethego w Warszawie. Pod okiem specjalistów z Hamburga - Marie-Christine Banga oraz Sandro Jahna z grupy ,,Erfindenker" - doskonaliły one swoje kompetencje w zakresie fonetyki, by jak najciekawiej i najefektywniej uczyć poprawnej wymowy.

Szkolenie ,,Deutsch für Kinder" online

W roku szkolnym 2018/2019 pani profesor Marzena Rychter wzięła udział w szkoleniu online dotyczącym nauczania języka niemieckiego dla najmłodszych. Poznawała ona różnorodne metody, integrujące ruch, muzykę, śpiew, gry i zabawy w naukęęzyka obcego.

 Szkolenie ,,Deutsch für Kinder"

W październiku 2018 roku w Poznaniu odbyło się szkolenie na temat metod pracy z najmłodszymi uczniami - ,,Deutsch für Kinder". W szkoleniu brali udział nauczyciele języka niemieckiego ze szkół PASCH w całej Polsce. Jako przedstawiciel naszej szkoły pojechała tam pani profesor Agnieszka Rybicka. Miała ona okazję poznać nowe, ciekawe metody pracy z dziećmi i młodszą młodzieżą, zachęcające je i motywujące do nauki. Po powrocie podzieliła się ona swoją wiedzą z gronem nauczycieli języka niemieckiego, dla których przywiozła również ciekawe materiały do dalszej pracy w najmłodszych wiekowo grupach.

Stypendia dla nauczycieli

Instytut Goethego przyznał stypendium przeznaczone na dokształcanie nauczycieli p. Marzenie Rychter., która od 29.07

do 11.08.2018 uczestniczyła w seminarium: „Sztuka i kultura w Berlinie”.

Szkolenie dla nauczycieli na egzaminatorów B1

W dniach 28.08 29.08 uczestniczyło troje nauczycieli j. niemieckiego: p. Agneszka Rybicka, p. Monika Jaroszewicz i p. Marta

Sołowianowicz w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Goethego na egzaminatora Zertyfikat Deutsch. Nauczyciele musieli

ocenić kilkanaście prac egzaminacyjnych oraz wypowiedzi ustne zdających egzamin. Dzięki odbytemu szkoleniu nauczyciele będą

mogli przeprowadzać egzamin IG na poziomie B1.

Warsztaty CLIL w Warszawie (5.-6.11.2016)

W dniach 5 i 6 listopada pani Olga Wojtasik(nauczyciel chemii) oraz pani Barbara Kornieluk (nauczyciel języka niemieckiego) wzięły udział w szkoleniu CLIL organizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie. Tematem szkolenia była realizacja dwujęzyczności w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zajęcia odbywały się w formie wykładowej i warsztatowej. W szkoleniu wzięły udział nie tylko przedstawiciele szkół polskich, ale tez szkoły węgierskiej. Prowadzącą była specjalistka tematu z Uniwersytetu w Strasburgu. Dzięki tym zajęciom nauczycielki naszej szkoły zobaczyły, jak w prosty sposób można przekazywać wiedzę uczniom z zakresu różnych przedmiotów, czy to chemii, czy historii nawet uczniom niemal nieznającym języka niemieckiego. Mogły też wymienić się doświadczeniami, co jest niezbędnym warunkiem wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli.

Konferencja PASCH w Monachium (25.11.-29.11.2015)

W dniach 25 – 29 listopada 2015 roku w Monachium odbyła się konferencja dyrektorów, koordynatorów i absolwentów szkół  PASCH. Brało w niej udział ponad 60 uczestników z ośmiu krajów środkowo–wschodniej Europy. W związku z zaproszeniem przez  panie Cordulę Hunorld (Praga) i Evę Pritscher (Budapeszt)  – ekspertek w nauczaniu języka niemieckiego przy Instytucie Goethego,  nasze gimnazjum reprezentowane było przez panią wicedyrektor Martę Zackiewicz-Wasilewską i koordynatora projektu w szkole panią Sylwię Annę Toczydłowską. Ponieważ nasze uczestnictwo w projekcie PASCH, który trwa już siedem lat,  dopiero się rozpoczyna, nasze nauczycielki mogły poznać przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie od samego początku oraz aktywnie uczestniczyć w pięciodniowej wspólnej debacie na temat tego co było, jest i będzie  się działo w ramach jego realizowania. Wymiana doświadczeń i wizje na przyszłość, które omawiano w trakcie konferencji zapewne wzbogacą i urozmaica pracę szkoły oraz lekcje języka niemieckiego.

 

 

 

 

Szkolenie - Projekt "Deutsch hat Klasse" - (22.10 -24.10.2015)

W dniach 22-24 października 2015  odbyło sie w Warszawie szkolenie związane z realizowanym przez uczniów naszego gimnazjum projektem  „Deutsch hat klasse“ na temat „Partizipative Lernkulturen im Deutschunterricht”. W tym trzydniowym seminarium wzięła udział p. Agnieszka Rybicka.

Organizatorami był Instytut Goethego w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Referentkami były p. Ewa Ostaszewska – kierownik projektu „Deutsch hat klasse“ oraz p. Silvena Garelova z Berlina zajmująca się szkoleniem osób pracujących metodą projektów. Celem szkolenia było zapoznanie z metodami planowania, realizacji i ewaluacji projektów prowadzonych z uczniami w wieku 13-16 lat. Podczas zajęć seminaryjnych zostały zaprezentowane innowacyjne ćwiczenia oraz zabawy językowe zachęcające uczniów do mówienia w języku niemieckim oraz umożliwiające utrwalanie struktur gramatyczno – leksykalnych w sposób niekonwencjonalny. Ważnym elementem spotkania seminaryjnego była prezentacja metod rozwiązywania konfliktów, które często pojawiają się podczas pracy z dużą grupą uczniów. Licznie przybyli uczestnicy z różnych stron Polski mieli również możliwość wymiany doświadczeń w realizowaniu projektów oraz pracy na lekcjach języka niemieckiego.

 


Stypendium "Sztuka i kultura Kolonii" (28.06 - 11.07.2015)

Instytut Goethego przyznaje co roku stypendia nauczycielom szkół PASCH, umożliwiając im podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. W ubiegłym roku szkolnym takie stypendium otrzymała  p. Agnieszka Rybicka. Wzięła ona udział w dwutygodniowym szkoleniu „Sztuka i kultura Kolonii”. Dzięki licznym spotkaniom z ludźmi kultury miała możliwość  pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z życiem kulturalnym Niemiec. Wizyta w licznych muzeach tego miasta zapewniła możliwość pogłębienia wiedzy na temat dorobku kulturowego naszego zachodniego sąsiada. Wiedzę krajoznawczą uzupełniły wycieczki do Bonn i Düsseldorfu.

  

Spotkanie koordynatorów programu PASCH 2015

W dniach 20.01.2015 – 21.01.2015 w Pradze odbyło się spotkanie koordynatorów programu PASCH. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół objętych patronatem Instytutu Goethego w ramach inicjatywy PASCH „Szkoły: Partnerzy przyszłości” oraz przedstawiciele Instytutu Goethego. W regionie Europy Środkowowschodniej do grona elitarnych szkół PASCH należy 21 szkół. Są to placówki z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier. Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku reprezentowała p. wicedyrektor Marta Zackiewicz-Wasilewska. Podczas 2 dni warsztatów, dyskusji w międzynarodowym gronie koordynatorzy programu podsumowali dotychczasowe projekty prowadzone w ramach inicjatywy oraz wypracowali nowe pomysły. W roku szkolnym 2015/2016 będzie to min. wspieranie wymian młodzieży szkół PASCH, szkolenia dla nauczycieli dopasowane do ich potrzeb, wspieranie różnorodności oraz indywidualizacja działań edukacyjnych oraz utworzenie wspólnoty absolwentów programu.

 

Das PASCH- Jahrestreffen 2014

W dniach od 19 do 21 października 2014 odbyło się w Instytucie Goethego w Warszawie coroczne spotkanie nauczycieli z projektu PASCH. Grono germanistów z naszej szkoły reprezentowała p. Sylwia Anna Toczydłowska. Pani Ewa Dorota Ostaszewska-koordynatorka projektów edukacyjnych w Goethe-Institut oraz pan Piotr Głowik - koordynator projektu „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ oficjalnie powitali nauczycieli z dziewięciu szkół z Polski, które realizują projekt. Po oficjalnej części, nauczyciele opowiadali o działaniach swoich szkół podjętych w ramach projektu. Następnie nadszedł czas na ewaluację współpracy z Instytutem Goethego oraz na przedstawienie planów na rok szkolny 2014/2015.

W ciągu kolejnych dwóch dni pani Toczydłowska wraz z innymi germanistami brała udział w seminarium pt.”Grammatik als Erlebnis”. Zajęcia w formie warsztatów prowadziła dr Freya Conesa, językoznawca i pedagog z wieloletnim doświadczeniem, która przygotowuje kursy doszkalające dla nauczycieli w całej Europie. Prelegentka podkreślała rolę wizualizacji, często trudnych zagadnień gramatycznych na lekcjach niemieckiego. Zaprezentowała kreatywne i inspirujące metody pracy z gramatyką, które pozwalają na jej wyjaśnienie, lepsze zrozumienie oraz utrwalenie  nowopoznanych struktur. W trakcie warsztatów podkreślała i pokazywała, że nauka gramatyki nie musi być ani trudna ani nudna, o czym mogli przekonać się nauczyciele w trakcie zajęć warsztatowych. Nauczyciele tworzyli własne zdydaktyzowane plakaty, sekwencje obrazkowe, collage, poznali również generatory komiksów on-line, które pozwalają na łatwe i szybkie stworzenie wizualizacji nie tylko tematów gramatycznych.

Kontakt

85 65 11 416