II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

 • Home
 • PASCH
 • Egzamin FIT

Egzamin FIT

Egzaminy FIT 1, FIT 2

Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku dzięki współpracy z Instytutem Goethego stwarza swoim uczniom możliwość uzyskania potwierdzenia znajomości języka niemieckiego jako obcego (Deutsch als Fremdsprache).

Przystępując do egzaminów Fit In Detsch1 lub Fit In Deutsch2 opracowanych przez Goethe-Institut możesz uzyskać certyfikat znajomości języka niemieckiego.

 Dlaczego warto?

Certyfikat znajomości języka niemieckiego

 • otwiera perspektywy otrzymania ciekawej pracy
 • podnosi wartość CV w oczach pracodawcy jako potwierdzenie dodatkowych kwalifikacji
 • pozwala osiągać lepsze wyniki w nauce języka, gdy przyświeca jej konkretny cel

Egzamin Fit In Deutsch1 zakłada podstawową znajomość języka niemieckiego i odpowiada pierwszemu poziomowi (A1), a egzamin Fit In Deutsch2  przeprowadzany jest na poziomie A2 sześciostopniowej skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

  Zdając egzamin potrafisz na przykład:

 • zrozumieć wypowiedzi w sytuacjach z życia codziennego, proste pytania, wiadomości przekazywane przez telefon, informacje z radia i krótkie rozmowy,
 • wychwycić najważniejsze informacje w krótkich pisemnych komunikatach, ogłoszeniach, opisach, listach i prostych artykułach z prasy,
 • napisać krótką wypowiedź na własny temat,
 • przedstawić się i odpowiedzieć na pytania dotyczące własnej osoby,
 • postawić proste pytania i udzielać odpowiedzi w trakcie rozmów na tematy dotyczące ciebie,
 • formułować typowe prośby, apele lub pytania w sytuacjach z życia codziennego i reagować na nie.

Jak wygląda egzamin FIT?

Egzamin składa się z dwóch części:

 1. Egzamin pisemny (60 minut)
 • słuchasz krótkich dialogów z życia codziennego, wiadomości telefonicznych, informacji z radia itp. i rozwiązujesz odnoszące się do nich zadania,
 • czytasz krótkie notatki, ogłoszenia, opisy osób, proste listy od czytelników albo krótkie teksty prasowe i rozwiązujesz odnoszące się do nich zadania,
 • piszesz krótki tekst w odpowiedzi na e-mail, list, ogłoszenie itp.
 1. Egzamin ustny w grupie (FIT1) lub w parze (FIT2)

przedstawiasz się, zadajesz pytania dotyczące spraw związanych z dniem codziennym i odpowiadasz na pytania innych. Formułujesz prośby i reagujesz w znanych sobie sytuacjach na wypowiedzi twoich rozmówców.

Dalsze informacje na temat egzaminów FIT znajdziesz pod adresem:

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/prf/gzfit1.html (FIT1)

https://www.goethe.de/ins/pl/pl/sta/war/prf/gzfit2.html (FIT2)

Egzaminy Fit In Deutsch 1 oraz Fit In Deutsch2 jest przeprowadzany i oceniany na całym świecie według tych samych kryteriów. Prace pisemne i egzamin ustny oceniane są zawsze  na podstawie tych samych, jednolitych kryteriów przez dwóch egzaminatorów.

Mamy nadzieję, że wyżej opisane egzaminy zmotywują Was do dalszej efektywnej nauki języka niemieckiego w Szkole Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku. 

Kontakt

85 65 11 416