II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Archiwum - Organizacja 12 i 21 listopada 2019 r. - Obchody Jubileuszu 100-lecia szkoły

Organizacja dnia 12 listopada 2019 r. (wtorek)

 1. Msza Święta w Kościele Matki Bożej Różańcowej.

 2. Poświęcenie tablicy pamiątkowej oraz uroczyste złożenie kwiatów.

 12 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 11.00

We Mszy Świętej biorą udział wszyscy uczniowie liceum uczęszczający na religię katolicką oraz uczniowie zgłoszeni dodatkowo przez Wychowawców.

Po powrocie do szkoły uczniowie klas pierwszych LO pozostają na podwórku aby wziąć udział w uroczystości odsłonięcia tablicy szkolnej upamiętniającej Jubileusz 100-lecia Szkoły. Pozostali uczniowie wracają na lekcje.

12 listopada 2019 r. (wtorek) godz. 11.55

W uroczystości poświęcenia tablicy biorą udział wszystkie klasy pierwsze LO.

 Organizacja dnia 21 listopada 2019 r. (czwartek)

 Liturgia Święta w Cerkwi Świętego Ducha.

 21 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 8.30

W Liturgii Świętej biorą udział wszyscy uczniowie liceum uczęszczający na religię prawosławną oraz uczniowie zgłoszeni dodatkowo przez Wychowawców.

Kontakt

85 65 11 416