II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

 • Home
 • Strefa rodzica
 • Pedagodzy szkolni

Pedagodzy szkolni

mgr Agnieszka Czajkowska
mgr Katarzyna Gromadzka

W zakresie pracy z uczniami i współpracy z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami:

 • Koordynują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom.
 • Pomagają w identyfikowaniu indywidualnych potrzeb uczniów związanych z edukacją
  i rozwojem osobistym.
 • Wspierają uczniów i rodziców w poszukiwaniu przyczyn oraz rozwiązań sytuacji kryzysowych.
 • Prowadzą zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów w odpowiedzi na ich zapotrzebowania.
 • Pomagają w rozwiązywaniu kryzysów i innych trudnych sytuacji w grupie (klasa).
 • Wspierają wychowawców klas w budowaniu spójności zespołów klasowych, prowadząc zajęcia integrujące grupę.
 • Organizują i koordynują spotkania edukacyjne uczniów z przedstawicielami instytucji
  i organizacji środowiska lokalnego.
 • Koordynują praktyki studentów pedagogiki i staże pedagogiczne

Agnieszka Czajkowska ponadto:

 • Koordynuje udzielanie pomocy materialnej uczniom (stypendia).
 • Koordynuje organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Koordynuje działania profilaktyczne
 • Organizuje coroczne Targi Edukacyjne
 • Współorganizuje pracę Szkolnego Wolontariatu
 • Organizuje Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli
 • Współorganizuje Kongres Psychologiczny
 • Przewodniczy zespołowi wychowawców w LO

Katarzyna Gromadzka ponadto:

 • Współorganizuje coroczne Targi Edukacyjne
 • Współorganizuje Kongres Psychologiczny
 • Koordynuje organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami
 • Przewodniczy zespołowi wychowawców w SP

Kontakt

85 65 11 416