II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

 • Home
 • Osiągnięcia naukowe
 • Laureaci 2015/2016

Laureaci konkursów przedmiotowych 2015/2016

Laureaci
Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych
w roku szkolnym 2015/2016

 

 

131 Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

4 tytuły laureata

Szpakowska Agnieszka  II a 
(j. polski, j. angielski, j. niemiecki, geografia)

Magnuszewski Piotr  III a 
(j. angielski, matematyka, fizyka, informatyka)

Kamianowska Aleksandra  III b  (matematyka, biologia, fizyka,  wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej)

 

3 tytuły laureata (10 osób)

Pauk Konrad  I a
(matematyka, fizyka, historia)

Więcław Łukasz Marcin  I c
(j. polski, historia, biologia)

Moroz  Miłosz Kamil  II a (matematyka, fizyka, geografia)

Droździewicz  Wojcich  III a (matematyka, historia, biologia)

Gaiński Szymon  IIIa 
(j. angielski, j, niemiecki, geografia)

Krętowska Magdalena III a  
(j. angielski, j. niemiecki, matematyka)

Daniluk Aleksandra III c  
(j. angielski, fizyka, matematyka )

Gerasimiuk Michał III c
(j. polski, j. angielski, j. niemiecki)

Hankowska Oliwia III c
(j. angielski, biologia, fizyka)

Falkowska Magdalena III c
(j.angielski, fizyka, matematyka)

 

2 tytuły laureata (21 osób)

Pul Mateusz  I b (geografia, wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej)

Olszewski Wojciech I c
(j. polski, historia)

Bogucka Maja II a
(j. niemiecki, j. francuski)

Bossowski Filip II a
(fizyka, informatyka)

Iwańczuk Julia II a
(matematyka, geografia)

Kiersnowski Grzegorz II a
(matematyka, fizyka)

Mikołajuk Paweł II a
(j. angielski, geografia)

Mistarz Kamila II a
(plastyka, geografia)

Rynkowska Magdalena II b
( j. niemiecki, fizyka)

Biesiada Zuzanna Dominika II c
(j. polski, j. angielski)

Janiuk Karol II c
(j. angielski, geografia)

Pietruszkiewicz  Jacek  II c
(j. niemiecki, geografia)

Gnatowski Maciej III a
(matematyka, fizyka)

Grycel  Karolina  III a
(j. polski, j. angielski)

Żołądkowska Maria Gabriela III a
(j. angielski, wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej)

Kuzyka Julia III b
(j. rosyjski, biologia)

Niezabitowski Jakub III b
(j. angielski, matematyka)

Stepaniuk Katarzyna III b
(j. niemiecki, biologia)

Jóźwik  Karol III c
(j. angielski, wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej )

Owczarz Joanna III c
(historia, biologia)

Wojtkowski Wojciech III c
(matematyka, informatyka)

 

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

 1. Biesiada Zuzanna Dominika
 2. Gerasimiuk Michał
 3. Grycel Karolina
 4. Kopa Izabela
 5. Olszewski Wojciech
 6. Owdziej Alicja
 7. Panas Zuzanna
 8. Szpakowska Agnieszka
 9. Więcław Łukasz Marcin

 

 

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

 1. Andraka Marcin
 2. Biesiada Zuzanna Dominika
 3. Bogusz Julia
 4. Daniluk Aleksandra
 5. Dobrogowski Adam
 6. Falkowska Magdalena
 7. Gaiński Szymon
 8. Gerasimiuk Michał
 9. Grycel Karolina
 10. Hankowska Oliwia
 11. Hryszko Iga
 12. Jakoniuk Kamil
 13. Janiuk Karol
 14. Jóźwik Karol
 15. Kalinowska Urszula
 16. Krętowska Magdalena
 17. Kruszewska Victoria
 18. Łukaszewicz Julia
 19. Magnuszewski Piotr
 20. Mikołajuk Paweł
 21. Niezabitowski Jakub
 22. Rakus Patryk
 23. Sitnik Hubert
 24. Szaciło Konrad
 25. Szpakowska Agnieszka
 26. Wasilewska Anna
 27. Wasiluk Piotr
 28. Zajkowska Wiktoria
 29. Żołądkowska Maria

 

Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego

 1. Bogucka Maja
 2. Buraczewska Julia
 3. Gaiński Szymon
 4. Gerasimiuk Michał
 5. Gross Ewa Emilia
 6. Klepadło Paulina
 7. Krętowska Magdalena
 8. Pietruszkiewicz Jacek
 9. Rynkowska Magdalena
 10. Stepaniuk Katarzyna
 11. Szpakowska Agnieszka
 12. Tomkowicz Wiktoria
 13. Wojnowska Julia
 14. Wołosik Kacper

Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego

 1. Jurcova Laura
 2. Bogucka Maja

 Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego

 1. Konopka Elżbieta
 2. Kuzyka Julia
 3. Sirocka Maria

 Wojewódzki Konkurs Języka Bałoruskiego

Błażko Milena Olga

Wojewódzki Konkurs Historyczny

 1. Droździewicz Wojciech
 2. Olszewski Wojciech
 3. Owczarz Joanna
 4. Pauk Konrad
 5. Więcław Łukasz Marcin

 

Wojewódzki Konkurs Geograficzny

 1. Bagiński Szymon
 2. Gaiński Szymon
 3. Iwańczuk Julia
 4. Janiuk Karol
 5. Mikołajuk Paweł
 6. Mistarz Kamila
 7. Moroz Miłosz
 8. Pietruszkiewicz Jacek
 9. Piszczatowska Magdalena
 10. Pul Mateusz
 11. Radziszewska Urszula
 12. Szapiel Natalia Dominika
 13. Szczepańska Dominika
 14. Szpakowska Agnieszka

 

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

 1. Droździewicz Wojciech
 2. Hankowska Oliwia
 3. Kamianowska Aleksandra
 4. Kuzyka Julia
 5. Łuczaj Kamila
 6. Owczarz Joanna
 7. Paczkowska Katarzyna Izabela
 8. Stepaniuk Katarzyna
 9. Więcław Łukasz Marcin

 

Wojewódzki Konkurs Fizyczny

 1. Bossowski Filip Artur
 2. Daciuk Paulina
 3. Daniluk Aleksandra
 4. Falkowska Magdalena
 5. Gnatowski Maciej
 6. Hankowska Oliwia
 7. Kamianowska Aleksandra
 8. Kiersnowski Grzegorz
 9. Magnuszewski Paweł
 10. Magnuszewski Piotr
 11. Moroz Miłosz Kamil
 12. Pauk Konrad
 13. Rybarczyk Jan
 14. Rynkowska Magdalena
 15. Toczydłowski Kacper Robert

 Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 1. Anikiej Szymon
 2. Daniluk Aleksandra
 3. Droździewicz Wojciech
 4. Falkowska Magdalena
 5. Gnatowski Maciej
 6. Iwańczuk Julia
 7. Kamianowska Aleksandra
 8. Kiersnowski Grzegorz
 9. Krętowska Magdalena
 10. Kurdybelska Emilia
 11. Magnuszewski Piotr
 12. Moroz Miłosz Kamil
 13. Niezabitowski Jakub
 14. Pauk Konrad
 15. Szerenos Maciej
 16. Wensław Marta
 17. Wojtkowski Wojciech
 18. Wyszyński Piotr
 19. Żamojda Dawid

Wojewódzki Konkurs Informatyczny

 1. Bossowski Filip Artur
 2. Magnuszewski Piotr
 3. Wojtkowski Wojciech

Konkurs Wiedzy Obywatelskiej
i Ekonomicznej

 1. Boćkowska Kinga
 2. Jóźwik Karol
 3. Kamianowska Aleksandra
 4. Marciniak Karolina
 5. Pul Mateusz
 6. Żołądkowska Maria

Wojewódzki Konkurs
z Plastyki

 1. Mistarz Kamila
 2. Wasilewski Wojciech

 

Kontakt

85 65 11 416