II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

 • Home
 • Middle Years Programme

W czerwcu 2017 r. nasza placówka otrzymała status szkoły kandydującej do oferowania programu International Baccalaureate Middle Years Programme IB MYP światowej organizacji IBO International Baccalaureate Organization.

Program International Baccalaureate Middle Years Programme oferowany jest w najlepszych i najbardziej prestiżowych szkołach na świecie dla uczniów w wieku 13-16 lat. Kształtuje on u uczniów umiejętność łączenia wiedzy z różnych przedmiotów w kontekście zagadnień z realnego świata i przykłada szczególną uwagę do rozbudzania w uczniach ciekawości i dociekliwości poprzez poszukiwania, badania, krytyczne myślenie, rozwijanie świadomości międzykulturowej i komunikacji oraz odpowiedzialności za własną naukę i refleksji nad własnymi postępami. Absolwenci szkoły realizującej IB MYP to osoby, które posiadają szeroki zakres wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej oraz przygotowane do kontynuowania nauki w szkołach na całym świecie. IB MYP korzysta ze szkolnych programów nauczania, co pozwala uczniom w pełni zrealizować polską podstawę programową i przygotować się do wszystkich wymaganych egzaminów zewnętrznych. MYP precyzuje zaś dość szczegółowo sposób, w jaki mają być nauczane treści, jak się mają ze sobą łączyć oraz jak poszczególne przedmioty mają ze sobą współgrać. Program zakłada potrzebę wszechstronnego kształcenia, wrażliwości międzykulturowej oraz interakcji ucznia z otoczeniem. Ponadto, jest to nauczanie holistyczne, kładące nacisk na współpracę, prezentacje, projekty, kreatywność, wolontariat a także wyciąganie wniosków z własnych doświadczeń związanych w procesem uczenia się. IB MYP wspomaga również rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, którego elementy pojawiać się będą na większości przedmiotów nauczanych w systemie dwujęzycznym. Zintegrowane nauczanie zakończone jest dodatkowo indywidualnym projektem w języku angielskim. Uczniowie realizują program w klasie VII i VIII Szkoły Podstawowej i będą mogli go kontynuować w kl. I i II Liceum. IB MYP jest też doskonałym wyborem dla uczniów planujących kontynuację nauki w klasie realizującej program Matury Miedzynarodowej IB Diploma Programme.


Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi is a candidate school* for the MYP. This school is pursuing authorization as an IB World. School IB World Schools share a common philosophy - a commitment to high-quality, challenging, international education- that we believe is important for our students.

* Only schools authorized by the IB Organization can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme (DP), or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted.

For further information about the IB and its programmes visit http://www.ibo.org.


Jeden z czterech programów oferowanych przez organizację IBO

 • został rozwinięty w latach 90-tych XX wieku
 • cztero- lub pięcioletni program międzynarodowy
 • przeznaczony dla uczniów w wieku 11-16 lat
 • nakładka na polski program nauczania

Materiał jest zorganizowany wokół 6 kontekstów:

 • tożsamość i relacje
 • orientacja w czasie i przestrzeni
 • kultura i twórczość własna
 • innowacje technologiczne
 • globalizacja i trwałość
 • uczuciowość i rozwój

Filozofia MYP

 • nauczanie holistyczne
 • uczenie poprzez działanie
 • uczeń w centrum procesu kształcenia
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia
 • oferuje interdyscyplinarność nauczanych treści
 • ocenianie jest oparte na kryteriach
 • praca projektowa i wolontariat

Celem jest rozwijanie umiejętności:

 • komunikacji
 • zarządzania sobą
 • wyszukiwania, selekcji i analizy informacji
 • kreatywnego myślenia
 • umiejętności społecznych

MYP a polski system

KLASA 7 SP

  

MYP   YEAR 2

KLASA 8 SP

MYP   YEAR 3

KLASA 1 LO

MYP   YEAR 4

KLASA 2 LO

MYP   YEAR 5

Kontakt

85 65 11 416